• ห้องอาหารชามออลเดย์

 • สิ่งอำนวยความสะดวกและบริการ

 • ห้องอาหารคริสตัล

 • สิ่งอำนวยความสะดวกและบริการ

 • ห้องอาหารอุทยานเพลง

 • สิ่งอำนวยความสะดวกและบริการ

 • Rooms

 • Why Book With Us!

  Best Rates Guaranteed

  Free Wifi

  Free Setup Amenity

ห้องอาหาร

Open Daily From 08:00 a.m. – 10:00 p.m.

Enjoy with delicious menu selection of Traditional Thai and Western cuisine in open-air delightful ambience restaurant.

ห้องอาหารชามออลเดย์

Open Daily From 08:00 a.m. – 08:00 p.m.

Enjoy with delicious menu selection of Traditional Thai and Western cuisine in open-air delightful ambience restaurant.

ห้องอาหารคริสตัล

Open Daily From 08:00 a.m. – 08:00 p.m.

Enjoy with delicious menu selection of Traditional Thai and Western cuisine in open-air delightful ambience restaurant.

ห้องอาหารอุทยานเพลง

Open Daily From 08:00 a.m. – 08:00 p.m.

Enjoy with delicious menu selection of Traditional Thai and Western cuisine in open-air delightful ambience restaurant.

สิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ

คริสตัล พาเลส พัทยา

สิ่งอำนวยความสะดวกและบริการ

Experience the tranquil ambience.